06 110 38 403 info@doorhobbelen.nl
Selecteer een pagina

Sparringpartner, kennisdeler, aanjager en uitvoerder

Hallo, ik ben Désirée en ik help zorgprofessionals en zorgorganisaties lekker praktisch met de zoektocht, implementatie en borging op het gebied van (technologische en digitale) innovaties.

Daarnaast kan ik in overstijgende zin met de organisatie meedenken in het uitwerken van een visie, een passende strategie en uitvoering op het gebied van (technologische en digitale) innovaties.

Ik geef hierbij concrete en no- nonsense adviezen en help je op weg naar verbeteringen in de zorg, gericht op eenvoud en plezier op het werk, zonder gedoe.

Je worstelt met de volgende vragen? Hiermee kan ik je helpen.

  • Je mist een visie op technologie of innovatie?
  • Hoe onderzoek je het daadwerkelijk probleem?
  • Hoe krijg ik zorgprofessionals of het MT mee in alle ontwikkelingen?
  • Hoe starten we met de implementatie van een product of service?
  • Hoe stoom je de organisatie klaar voor de digitale transformatie en wat vraagt het van de organisatie?
  • Hoe werken we samen met andere organisaties om kennis en ervaring te delen?

Wat kan ik voor je doen?

Laagdrempelig inspireren van je medewerkers.

Inspiratie geef ik mee aan professionals door het geven van workshops of presentaties, of simpelweg het goede gesprek voeren met het team. Het doel is, op een leuke en interactieve wijze, laten inzien wat de mogelijkheden zijn om de zorg te vergemakkelijken door bijvoorbeeld de inzet van technologische hulpmiddelen. Zo laagdrempelig mogelijk, vooral aansluitend op de behoefte van de professionals.

Opstarten en uitvoeren van een gedegen zoektocht.

Het is belangrijk dat een oplossing bijdraagt aan het probleem en niet andersom. Ik denk mee in het definiëren van het probleem door het stellen van de juiste vragen, mee te kijken in het dagelijks werk met diverse stakeholders en samen te zoeken naar een mogelijke oplossing. Een volgende stap zou kunnen zijn dat er een proefperiode volgt waarin een nieuw product of dienst getest moet worden om te kunnen beoordelen of het passend is. In deze fase is het belangrijk dat een mogelijke oplossing in ieder geval bijdraagt aan; het verhogen van de kwaliteit én veiligheid van zorg, efficiënter werken en doelmatiger bedrijfsvoering. Deze proefperiode kan ik in zijn totaliteit begeleiden met als resultaat een advies aan de organisatie.

Implementatie strategie vormgeven.

Het kan zijn dat de organisatie de keuze heeft gemaakt om een inmiddels bewezen (technologische) innovatie op te gaan schalen. Ik denk met diverse stakeholders mee in de te behalen doelstellingen en het sturen op het uiteindelijke resultaat. Daarnaast kan ik ondersteunen in de samenwerking met een eventuele leverancier van een product of dienst. Maar bovenal is het belangrijk dat de organisatie begrijpt wat er nodig is om de professionals mee te nemen in deze verandering van het dagelijks werk. Door mijn laagdrempelige aanpak en de juiste aansluiting te vinden bij professionals help ik de organisatie de implementatie vorm te geven.

Trainen van de professionals.

Wanneer de keuze van het product vast is gesteld én de weg naar implementatie vorm heeft gekregen, is één van de onderdelen het trainen van de professionals binnen de nieuwe werkwijze. Ik ondersteun bij het opnieuw vormgeven van het werkproces, als vanzelfsprekend met de professionals samen. Ik zal tevens de professionals ondersteunen met alle knelpunten die ze onderweg tegenkomen, door dit op het juiste adres te adresseren om te komen tot een oplossing. Het resultaat is dat alle stakeholders mee worden genomen in de nieuwe werkwijze en dat ze goed hun dagelijks werk kunnen uitvoeren.

Borging.

Het in gebruik nemen van een nieuw product of service vraagt om continue leren en verbeteren. Door middel van het toepassen van de PDCA cyclus creëer je de mogelijkheid voor de professionals om continue te werken aan verbetering. Daarnaast werk je via deze methode aan de borging van de nieuwe werkwijze met het resultaat dat het onderdeel gaat worden van de normale bedrijfsvoering. Dit doe ik door actief de professionals te begeleiden op de werkplek.

In een notedop:

Ik help professionals om het werkzame leven leuker en makkelijker te maken. Ik geef laagdrempelig begeleiding op dé plek waar dit proces tot stand komt, en dat is binnen de teams. Ik zal de organisatie voorzien van concreet en no nonsense advies, ook wanneer dat niet goed uitkomt vanuit de overtuiging dat professionals geen drempels moeten ervaren om de doelstellingen van de organisatie uit te voeren. Ik help de brug te slaan tussen de organisatiedoelstellingen (lange termijn kaders) en professionals in het werkveld die zo makkelijk als mogelijk hun werk willen uitvoeren. Dat doe ik vanuit jarenlange ervaring als verpleegkundige, manager en kennisdrager op het gebied van (technologische en digitale) innovaties.

Neem contact met mij op:

11 + 15 =